WiMAX by Nexcom
ПромоцииЗа домаЗа офиса

Описание

WiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom

WiMAX е революционна технология за безжичен високоскоростен пренос на данни, глас и видео на големи разстояния. Базирана на стандарта IEEE 802.16, тя получава името WiMAX от WiMAX Forum през 2001 година, когато е основан с цел популяризиране, поддържане и съвместимост на стандарта. Технологията дава възможност да се изгради високоскоростна мрежа, която служи за за предоставяне на разнообразни услуги като достъп до интернет, фиксирана телефонна услуга, пренос на глас и данни, връзка между офиси, факс, градски и междуградски виртуални частни мрежи, видеоинформация, мултимедийни приложения и други. WiMAX услугите се считат за заместител на традиционните услуги, предоставяни чрез LAN, кабелни модеми, оптика или DSL технология.

WiMAX се радва на милиони поддръжници в цял свят. Силна покрепа за нейното развитие и  успех оказват компании като Intel, Motorola, Samsung, Clearwire, Nokia. Броят на развитите WiMAX мрежи непрекъснато нараства, като по данни от WiMAX Forum те са повече от 350 в момента. Географски  те са разпределени основно в Европа (33%), Северна Америка (17%), Централна и Латинска Америка (13%), Азия и Тихоокеания (38%).

Технологията дава възможност на телекомите да преодолеят зависимостта от инфраструктурата на традиционния оператор и да предложат интегрирани услуги на крайните потребители със собствена безжична мрежа. WiMAX е символ на свободата от монопола и реална алтернатива на традиционния доставчик на телекомуникационни услуги.  Нещо повече, тя позволява доставяне на телекомуникационни услуги за кратки срокове както в градска среда, така и в извънградска и в отдалечени региони със слабо изградена или липсваща инфраструктура.

За разлика от мрежи, изградени на Етернет (т.н. LAN-доставчици) или коаксиалните кабели на кабелните телевизионни оператори, WiMAX не е споделена структура – всеки клиент на услуга има собствена, защитена и несподелена с друг клиент връзка към мрежата на доставчика. WiMAX наподобява Wi-Fi мрежа, но, за разлика от нея, покрива десетки километри, вместо стотици метри, като същевременно е тотално устойчив на всякакви метеорологични условия и смущения . Друга нейна характеристика е симетричността на връзката и гарантирания капацитет, които позволяват ползването на разнообразие от комуникационни услуги едновременно, без това да влошава качеството на някоя от тях. Освен това, за осъществяването на връзката чрез WiMAX не е необходима пряка видимост, каквато е наложителна за Wi-Fi системите. Това означава, че независимо от инфраструктурата на града (наличието на високи сгради или дървета), технологията позволява непрекъсната и надеждна свързаност.

Това, което се откроява като един от най-съществените плюсове на WiMAX  е именно комбинацията между ниски цени и висок капацитет. От една страна, изграждането на WiMAX мрежата, чрез монтирането на безжични базови станции, които осигуряват покритие на големи разстояния, отнема по-малко време и средства в сравнение с полагането на кабели в земята. От друга страна, самата услуга не се оскъпява за крайния клиент, който получава необходимото устройство от своя доставчик, без да заплаща допълнително за него.   

В световен мащаб WiMAX се счита за  върхова технология, а приемането й в семейството на 3G стандартите от международния съюз по телекомуникации ITU доведе до значителни ползи за нейното бъдещо  развитие. Това ще стимулира компаниите да я използват за доставянето на услуги от ново поколение, ще позволи приемането й като допълнение към други 3G технологии, ще направи осъществяването на роуминг на глобално ниво и ще доведе до намаляването на цената на оборудването.
За последните няколко  години WiMAX преживява бурно развитие, като за следващите няколко години се очаква още по-динамично развитие: драстичен ръст в броя на работещите WiMAX мрежи по света, сертифициране на оборудването за мобилните услуги, увеличаване на приходите от оборудване и от продажбите на услугите. Най-големият бум в предлагането на WiMAX услуги  се очаква с пускането на пазара на мобилните потребителски устройства  с  интегриран мобилен WiMAX ( преносими компютри, PDA, GSM), които ще позволят да се ползват услугите високоскоростен интернет и телефон навсякъде, от всяка точка, дори и в движение.

През 2005 г. Некском-България ЕАД спечели WiMAX лиценз, даващ право на компанията да изгради безжична WiMAX мрежа с национално покритие. В момента WiMAX мрежата на Некском покрива близо половината от населението в страната. Основна цел на компанията е да направи високоскоростния интернет достъпен за всички българските потребители и да предложи истинска ценово-конкурентна алтернатива на доминиращия оператор.

 
WiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom