WiMAX by Nexcom
ПромоцииЗа домаЗа офиса

MAN/VPN

WiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom
MAN/VPN

Некском предлага пълна гама услуги за пренос на данни за корпоративни клиенти - наети линии, MAN услуги и VPN (виртуални частни мрежи). Чрез тях се осигурява свързаност между обекти, намиращи се  в рамките на града или между такива, разположени в различни населени места.


Наети линии – изграждане на физическа връзка межу две точки.  Гарантират постоянен и неограничен обмен на данни и осигуряват гарантирана скорост от 64Kbps до 2048 Kbps за доставка на интернет, гласови услуги и видео приложения.

Потребителите получават:
• Изграждане на физическо свързване;
• Възможност за предоставяне на оборудване от Некском;
• Управление на трафика, прилагане механизми за приоритизацията му и следене за качеството на преноса;
• Възможност за бързо и лесно увеличаване на капацитета при заявка от страна на клиента;
• Сигурност на връзката,  ексклузивно право на ползване;
• Възможност за web hosting;
• Два типа свързаност: градска – CityLink и междуградска – MAXLink;
• Обмяна на информацията в реално време, без закъснения;
• Гарантиран капацитет;
• Възможност за ползване на допълнителни услуги.

MAN /Metropolitan Area Network/ услуги – изграждане на оптична връзка със скорост от 2048 Kbps до 1 Gbps  между два или повече обекта на  бизнес клиенти за пренос на глас, данни и високоскоростен интернет.

VPN – корпоративна мрежа за пренос на данни, която е ефективно решение за бизнес клиенти и интернет доставчици с две или повече локации, които се нуждаят от надеждно дистанционно свързване на множество точки във вътрешна локална мрежа.

Предимства:
• Реализиране на икономии;
• Гарантиране на сигурност чрез стандартизирани протоколи, криптиране на връзките и права на достъп;
• Ефективност и оптимизиране на комуникациите;
• Свързване на географски отдалечени потребители чрез една обща мрежа;
• Бързина на изграждане;
• Споразумение за ниво на техническо обслужване

WiMAX by Nexcom
WiMAX by NexcomWiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom
WiMAX by Nexcom